Kód závodu     : 111002723
Název závodu    : Mistrovství ČR MTBO družstev
Datum konání    : 02.10.2011
Místo konání    : Slatiňany
Pořadatel     : XPU - Pardubice Bikers
Použitá mapa    : Mořské Pobřeží 1:15000
Ředitel závodu   : Zdeněk Odvody
Hlavní rozhodčí  : Radek Sedlák
Stavitel trati   : Jan Fukátko
JURY        : Ondřej Hašek, Milan Jirásek, Pavel Wohanka

Družstvo LKT 80 Šumperk podalo protest proti diskvalifikaci závodníka Petra Sedláčka (TSU8109) na 5. úseku. Závodník neměl v čipu zaznamenán průjezd poslední kontrolou (č. 100). Vzhledem k tomu, že závodník na kontrole prokazatelně byl a razil jí, což bylo následně vyčteno i z SI jednotky, se v souladu se svými pravomocemi rozhodla diskvalifikaci zrušit a družstvo TSU se umístilo na 3. místě MČR MTBO družstev. Jury rozhodla nadpoloviční většinou 2 hlasů (Pavel Wohanka se hlasování neúčastnil, protože v daný čas sám závodil).

Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)

Výsledky jednotlivých kategorií včetně mezičasů :

HD21         1. úsek    2. úsek    3. úsek    4. úsek    5. úsek   

OPENL       1. úsek   

OPENS       1. úsek